Бързо обслужване!   

Местоположение на Сервиза

КИНГ ТРОНИКС ЕООД гр. София
Работно време: Понеделник - Петък: 9.00 ч. - 18.00 ч.
  • Тел.: +359 887-410-707
  • е-mail: office@kingtroniks.com
  • е-mail: info@kingtroniks.com
  • www.kingtroniks.com
A A A

КИНГ ТРОНИКС ЕООД
гр. София

Тел.: +359 887-410-707, 
Тел.: +359 887-410-707
е-mail:
е-mail:
www.kingtroniks.com

Работно време:
Понеделник - Петък: 9.00 ч. - 18.00 ч.

Банкова сметка:
Общинска банка АД
IBAN:
BIC:

Местоположение