A A A

Проектиране на мрежа
Полагане на кабели
Свързване на компютрите в мрежата и споделяне на данни и директории
Инсталиране и администриране на мрежовото оборудване: суичове, рутери и т.н.
Споделяне на мрежови принтери в мрежата
Обучение на потребителите за работа в мрежата
Изграждане на безжична мрежа в хотел
Оглед на помещението за инсталиране на access points, било то офис, хотел и др.
Добавяне и инсталиране на pci карти или usb устройства за достъп до безжична мрежа
Поддръжка на мрежата и администриране
Обучение на потребителите за работа в мрежата

Ако желаете да разберете повече за услугите, които предлагаме, свързани с изграждане на мрежи в София и региона, свържете се нас.
Ще се радваме да обсъдим Вашия проект и да Ви дадем оферта за цена за изграждане на компютърна мрежа отговаряща на изискванията Ви.

Услугите, които предлагаме във връзка с изграждането на локални мрежи:

 • Запознаване с нуждите и възможностите на клиента;
 • Запознаване с наличните планове, скици и чертежи на помещенията, както и оглед на последните;
 • Замервания и предварителни изчисления на необходимите материали и оборудване;
 • Обособяване на различни варианти, съобразени както с техническите предпоставки, така и с нуждите и възможностите на клиента;
 • Изготвяне на оферта, включваща всички възможни варианти на изпълнение, материали и оборудване;
 • След избор на вариант от клиента, проектиране на мрежата и набавяне на всички необходими компоненти и материали;
 • Полагане на кабели, монтиране на комуникационни шкафове, панели, розетки, разпробиване на стени;
 • Монтиране и свързване на съществуващите и нови възли - работни станции и сървъри, суичове и хъбове,рутери, точки за достъп, периферни устройства - принтери и скенери;
 • Настройка и интегриране в мрежата на всички устройства и тестване на преносната среда.

Цените за окабеляване зависят от сложността на изпълнение - брой мрежови възли, използвани канали, розетки, архитектура на помещенията и др. При по-мащабно окабеляване, цената намалява. Ние ще осигурим на преференциални цени и монтираме всички необходими материали като канали, розетки, букси, панели и т.н. Разбира се вие може да ги набавите както от нас, така и от друг доставчик.

През последните години, безжичните мрежи(wireless) се радват на особена популярност. Предимството им пред кабелните мрежи е очевидно - липса на кабели. За много хора недостатъците им обаче остават скрити:

 • По-ниска скорост, особено в рамките на една LAN мрежа с голям пренос на информация;
 • По-ниска надежност;
 • Влияние oт обкръжението, наличие на смущения;
 • Много ниско ниво на сигурност, особено при неправилна настройка и лоша култура на потребление.

В повечето случаи, безжичните мрежи интегрират wireless устройства към съществуваща кабелна мрежа и разрастващото се приложение на преносимите компютри ги прави поне частично задължителни. В тази връзка, "Кинг Троникс" предлага на своите клиенти компютърни услуги, свързани с безжични мрежи в следните направления:

 • Инсталация и настройка на рутери с интерфейс за връзка с интернет - масово използваните напоследък "безжични рутери";
 • Инсталация и настройка на безжични маршрутизатори и точки за достъп(access points) за връзка с други кабелни и безжични мрежи;
 • Интеграция и настройка на различни устройства - преносими компютри, джобни компютри и мобилни телефони, принтери, IP камери и др.;
 • Добавяне и инсталиране на pci карти или usb устройства за безжична мрежа;
 • Оценка на нивото на риск за сигурността на предаваните данни и избор на подходяща защита.
 • Инсталиране На Сървъри

  Тази услуга включва инсталиране и поддръжка на корпоративни сървъри (операционни системи Windows Server 2003 и Linux дистрибуции) използвани за рутер, защитна стена (firewall), файлови сървъри, прокси, пощенски сървър (фирмен email).

 • VPN / VLAN услуги – Виртуални частни мрежи – Свързване на отдалечени офиси

  Виртуалните частни мрежи (VPN) осигуряват стабилен достъп до общите информационни ресурси на всяка една бизнес единица. Информацията е достъпна от всяко място и по всяко време, но само за хората, които са свързани във VPN. Това е информационен канал, максимално защитен от недоброжелателен достъп.

  VPN е виртуална частна мрежа чрез която можете да свържете локалните мрежи на офисите Ви, както и да имате бърз и сигурен достъп до фирмената мрежа от всякъде. Осигурява свързаност между компютърни мрежи посредством интернет, сигурност на данните и лесно управление.

  За кого е предназначена VPN?
  Изграждането на VPN мрежа е подходящо за фирми, които имат офиси в страната и се нуждаят от постоянна връзка помежду си. Чрез изграждането на VPN се криптира и защитава фирмената информация. VPN решението е най-съвременното средство за подобряване на комуникационната свързаност на служителите във всяка фирма.

  Колко струва изграждането на VPN мрежа?
  Съществуват различни хардуерни и софтуерни решения за реализиране на VPN мрежа - чрез хардуерен или софтуерен рутер, OPENVPN и т.н. Предлагаме безплатна консултация с цел запознаване с нуждите Ви и избор на начина на реализиране на VPN проекта.

Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи
Изграждане на мрежи