A A A

Настройка на сървъри и ъпгрейди. Заменете или надстройте текущия си сървър, за да извлечете максимума от съвременната сървърна технология

Сървърна и мрежова поддръжка и мониторинг. Чрез мониторинг на сървърите откриваме и отстраняваме проблемите преди дори да ги забележите. Защитете инвестициите си и увеличете максимално времето за работа

VPN и отдалечен достъп. Установяване на бърз, сигурен и надежден достъп до ресурси за служителите в движение. Решенията за VPN и отдалечен достъп включват и достъп от мобилни устройства

Защита на данните и отстраняване на проблеми. Нашите клиенти разполатат с ежедневен архив на данните си. Използваме корпоративно решение за архивиране, за да не разчитаме на догадки за възстановяването на данните. Чрез постоянен контрол и проверки, намаляваме вероятността програмни грешки или проблеми да повлияят на сигурността на Вашите услуги

Firewall и network security. Използвайте правилния firewall хардуер и активна сигурност на защитната стена, за да предпазите данните и мрежата от всякакви мрежови заплахи

WINDOWS, LINUX и CLOUD УСЛУГИ - поддържаме сървъри и решения върху Windows, Linux и Cloud платформи. Опитът ни в изграждане и обслужване на сървърни технологии, ни дава увереност, че ще можем да решим и Вашият проблем

 • Антивирусни сървъри

  Съществена част от всеки антивирусен план е система, която непрекъснато следи и открива заплахите от вируси като ползва методично обновявани вирусни дефиниции.

 • Сървъри за Backup (резервно копие на данни)

  ЛинкСити предлага надеждни решения за backup сървъри. Ефективната backup стратегия включва ежедневно пълно архивиранена всички сървъри, при които има честа промяна на данните.

 • E-mail сървъри

  Електронната поща е гръбнакът в комуникациите на много съвременни компании. В ЛинкСити ще конфигурираме Вашата e-mail система така, че тя да е по-лесна за ползване, по-достъпна и по-надежна при изпращането и получаването на информация.

 • Файлови и принт сървъри

  Основната функция на файловия сървър е да осигури споделено централизирано дисково пространство за съхранение и споделен достъп на файлове (документи, снимки и графики, мултимедия, бази данни и т.н.). с различни нива на достъп.

 • Уеб сървъри

  ЛинкСити предлага услуги по планиране, проектиране, инсталация и конфигуриране и поддръжка на уеб сървъри, изпълнени според изискванията за сигурност, установените стандарти и най-добрите практики.

 • Сървъри за база данни

  ЛинкСити предлага услуги по планиране, проектиране, инсталация и конфигуриране и поддръжка на сървъри за бази данни, изпълнени според изискванията за сигурност, установените стандарти и най-добрите практики. 

 • Хардуерни решения

  ЛинкСити предлага на своите клиенти компетентен аргументиран подход при избора на сървърни хардуеърни конфигурации съгласно техните нужди, изисквания и планиран бюджет.

Нашите сървърни услуги включват:

 • Консултиране: Кинг Троникс предлага консултантски услуги по отношение избора и конфигурирането на хардуеърните и софтуеърните сървърни компоненти и интегрирането на завършените сървъри в съществуващата инфраструктура
 • Инсталиране: Услугите по инсталиране, които Кинг Троникс предлага включва инсталиране и интегриране на сървъра съгласно изискванията, инсталиране на софтуеърни пакети и други допълнителни приложения, инсталиране на антивирусни приложения и приложения за сигурност.
 • Администриране и мониторинг: ЛинкСити осигурява мониторинг и проследяване на дейността на сървърите, като обезпечава навременно откриване и предотвратяване на евентуални проблеми
 • Обновяване: Кинг Троникс осигурява редовно обновяване както на програмите за сигурност, така и на операционната система или на други софтуеърни приложения

Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка
Сървърни системи, изграждане и поддръжка