A A A

Планове за абонаментна компютърна поддръжка:

(това са примерни планове, най-точна цена можем да дадем след одит)

Вид абонаментен план

Бизнес Старт

Бизнес Стандарт

Бизнес Екстра

Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр.

25 лв.

30 лв.

40 лв.

Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр.

20 лв.

25 лв.

35 лв.

Услуги, включени в абонаментни планове:

     

Включени посещения на месец

2 посещения

2 посещения

2 посещения

Допълнително посещение на месец

Неограничени

Неограничени

Неограничени

Софтуерна поддръжка

Антивирусна поддръжка

Поддръжка на електронна поща email

Отдалеченa помощ

Помощ по телефон, viber, skype

Хардуерна поддръжка

Предоставяне на оборотна техника

Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи

Поддръжка на периферно оборудване

Поддръжка на UPS устройства

Поддръжка на мрежови устройства за backup на данни

Поддръжка и администриране на сървъри

Поддръжка на системи за информационна сигурност

 

Поддръжка на телефонни системи VoIP

 

Архивиртане на документи и фирмена поща

Disaster Recovery поддръжка и планиране

 

Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система

 

Поддръжка в извънработни дни (събота и неделя)

   


*Посочените цени за в български лева с начислен ДДС

Абонаментна поддръжка на работни места При абонаментна поддръжка на компютри извършваме оперативно отстраняване на всички възникнали неизправности в компютърната техника, профилактична дейност и диагностика на цялото Ваше оборудване.

Абонаментна поддръжка на компютри включва планови и спешни посещения на специалист във Вашия офис, а също така и отдалечено администриране. - при планово посещение извършваме проверка на всички компютри за наличие на вируси и технически неизправности, отстраняване на неизправности, инсталиране на програмно обезпечение, планово обновяване на техниката и подготовка на компютрите за последваща нормална работа - спешно посещение извършваме максимално бързо, при възникване на критични повреди, като работим до пълно отстраняване на проблема

В абонаментна поддръжка на компютри включваме следните видове дейности:
Поддръжка на компютри
- отстраняване неизправности и обновяване
- инсталиране и обновяване на системния софтуер
- дистанционна поддръжка
- планово-профилактични работи
- консултация на потребителите
- създаване и пренос на работни места
- администриране на електронни пощенски кутии

Поддръжка на сървъри
- администриране, мониторинг, инсталиране и обновяване на системния софтуер
- отстраняване неизправности и обновяване
- планово-профилактични работи
Поддръжка на периферни устройства
- включване и настройка
- отстраняване неизправности на програмно ниво
- взаимодействие със сервиз-център

Обезпечаване работоспособността на мрежата
- настройка и поддръжка на активното мрежово оборудване
- поддръжка на кабелна мрежа

Цена за абонаментна поддръжка на компютърна техника договаряме в зависимост от:
- броят на компютрите
- броят на сървърите - броят на потребителите
- количеството периферно оборудване
- количеството активно мрежово оборудване
- според режима на обслужване - 8/5 или 24/7

Използването на абонаментни услуги като сервизно обслужване и поддръжка на компютри Ви помагат за:
- намалени разходи за поддръжка на цялата ИТ-структура в нормално работно състояние
- осигуряване безпроблемна работа на всичката техника
- намаляване времето на бездействие на системата поради технически неизправности
- оперативно отстраняване на възникнали критични повреди
- снижаване до минимум риска от възникване на неизправности
- повишаване производителността на системата


Всички цени за абонаментна поддръжка на компютри договаряме индивидуално, в зависимост от количеството на поддържаната техника, видовете и количеството поддържани програми, структурата на локалната мрежа, бройките периферна техника, като за база вземаме бройка компютър с прилежащата към него периферия.