A A A

Сервиз за компютри, лаптопи и компютърни компоненти

Цени

ЦЕНОРАЗПИС НА СЕРВИЗНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ "KING TRONIKS" ООД

 

1. ХАРДУЕРНИ УСЛУГИ

 

1.1 ДИАГНОСТИКА

 
1.1.1 Диагностика на стационарен компютър за хардуерни или софтуерни проблеми 36,00 лв
1.1.2 Диагностика на преносим компютър за хардуерни или софтуерни проблеми 36,00 лв
1.1.3 Диагностика на монитор 36,00 лв
1.1.4 Диагностика на принтер, скенер 42,00 лв
1.1.5 Диагностика на други периферни устройства 24,00 лв
1.1.6 Диагностика на компютърни компоненти(HDD,RAM) 24,00 лв
1.1.7 Диагностика на UPS до 3000 VA 36,00 лв
1.1.8 Диагностика на сървър 54,00 - 89,00 лв

2. РЕМОНТИ

 

2.1 РЕМОНТ НА СТАЦИОНАРНИ КОМПЮТРИ (труд)

 
2.1.1 Подмяна на дънна платка 36,00 лв
2.1.2 Подмяна на системна памет 36,00 лв
2.1.3 Подмяна на централен процесор 36,00 лв
2.1.4 Подмяна на охладител/вентилатор 36,00 лв
2.1.5 Подмяна на твърд диск 36,00 лв
2.1.6 Подмяна на дискови и лентови устройства 36,00 лв
2.1.7 Подмяна на разширителна платка 36,00 лв
2.1.8 Подмяна на захранващ блок 36,00 лв
2.1.9 Подмяна на системна батерия 10,00 лв
2.1.10 Презапояване, ремонт, подмяна на други компоненти 36,00 - 84,00 лв
2.1.11 Ремонт на захранващ блок 36,00 - 54,00 лв

2.2 РЕМОНТ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ (труд)

 
2.2.1 Подмяна на дънна платка 52,00 лв

2.2.2 Подмяна без цялостно разглобяване на преносимия компютър на :

 
2.2.2.1 Системна памет 36,00 лв
2.2.2.2 Централен процесор 36,00 лв
2.2.2.3 Охладител/вентилатор 36,00 лв
2.2.2.4 Твърд диск 36,00 лв
2.2.2.5 Разширителна платка 36,00 лв
2.2.2.6 Системна батерия 36,00 лв
2.2.2.7 Друг компонент 36,00 лв
2.2.3 Подмяна с цялостно разглобяване на преносимия компютър на:  
2.2.3.1 Системна памет 45,00 лв
2.2.3.2 Централен процесор 45,00 лв
2.2.3.3 Охладител/вентилатор 54,00 лв
2.2.3.4 Твърд диск 45,00 лв
2.2.3.5 Разширителна платка 45,00 лв
2.2.3.6 Системна батерия 45,00 лв
2.2.3.7 Друг компонент 45,00 лв
2.2.4 Подмяна на LCD дисплей 54,00 лв
2.2.5 Подмяна на CCFL лампи на подсветката 59,00 – 79,00 лв
2.2.6 Подмяна на инвертор 45,00 лв
2.2.7 Подмяна на клавиатура 36,00 лв
2.2.8 Подмяна на куплунг – USB , захранване или друг 54,00 лв
2.2.9 Презапояване, ремонт, подмяна на други компоненти 36,00 - 84,00 лв
2.2.10 Подмяна или ремонт на куплунг на захранващ адаптер 36,00 лв
2.2.11 Ремонт на захранващ адаптер 36,00 лв

2.3 РЕМОНТ НА ПРИНТЕРИ (труд)

 
2.3.1 Матричен, термо-принтер (труд) 36,00 лв
2.3.2 Лазерен  
2.3.2.1 Нисък клас – монохромен 42,00 лв
2.3.2.2 Висок клас - цветен, А3, мултифункционално у-во 66,00 лв
2.3.3 Мастилоструен  
2.3.3.1. Нисък клас 36,00 лв
2.3.3.2 Висок клас(А3, мултифункционално у -во) 42,00 лв

2.4 РЕМОНТ НА МОНИТОРИ (труд)

 
2.4.1 Ремонт на LCD монитор От 54,00 лв

3. ПРОФИЛАКТИКИ

 
3.1 Почистване и профилактика на стационарен компютър 36,00 лв
3.2 Почистване и профилактика на преносим компютър без цялостно разглобяване 36,00 лв
3.3 Почистване и профилактика на преносим компютър с цялостно разглобяване 42,00 лв
3.4 Почистване и профилактика на матричен, термо-принтер 36,00 лв
3.5 Почистване и профилактика на лазерен принтер  
3.5.1 Нисък клас – монохромен 36,00 лв
3.5.2 Висок клас - цветен, А3, мултифункционално у-во 42,00 лв
3.6 Почистване и профилактика на мастилоструен принтер  
3.6.1 Нисък клас 36,00 лв
3.6.2 Висок клас(А3, мултифункционално у -во) 42,00 лв

4. ИНСТАЛИРАНЕ

 
4.1 Инсталиране на разширителна платка (видеокарта, звукова карта, мрежова карта, модем и др.) 36,00 лв
4.2 Инсталиране на компютър или периферно у-во на работно място(принтер, скенер и др.) 42,00 лв

5. СОФТУЕРНИ УСЛУГИ

 
5.1 Инсталиране на операционна система на Microsoft с лицензен софтуер на клиента без допълнителни настройки на стационарен компютър 45,00 лв
5.2 Инсталиране на операционна система на Microsoft с лицензен софтуер на клиента без допълнителни настройки на преносим компютър 45,00 лв
5.3 Инсталиране на драйвери за устройства (на бр.) 36,00 лв - 42,00 лв
5.4 Инсталиране на операционна система Linux без допълнителни настройки на стационарен компютър 36,00 лв
5.5 Инсталиране на операционна система Linux без допълнителни настройки на преносим компютър 42,00 лв
5.6 Прехвърляне/Архивиране на данни 36,00 лв/час
5.7 Възстановяване на изтрити или изгубени данни 54,00 лв/час
5.8 Форматиране и разделяне на твърд диск 36,00 лв
5.9 Инсталиране на приложни програми с лицензен софтуер на клиента 36,00 лв/час
5.10 Инсталиране на приложни програми със свободен лиценз 36,00 лв/час
5.11 Настройка на компютър за работа в мрежа/Интернет 36,00 лв
5.12 Настройка на мрежов принтер 36,00 лв
5.13 Настройка на рутър, access point 36,00 лв
5.14 Тест за вируси и отстраняването им 54,00 лв
5.15 Настройка/инсталация на ел. подпис 36,00 лв
5.16 Други услуги – по споразумение  

6. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 
Изготвя се индивидуален проект на структурната кабелна система за всеки клиент. Представя се оферта за изграждане на системата и след одобрението на клиента, се пристъпва към осъществяване на проекта.  

7. АБОНАМЕНТИ

 
Абонаментът за поддръжка на хардуер и софтуер се осъществява на база сключени индивидуални договори, в които се отчитат нуждите и желанията на всеки клиент.  

8. ТРАНСПОРТ

 
8.1 Посещение на място при клиента в рамките на гр. София 42,00 лв
8.2 Посещение на място при клиента извън гр. София 42,00 лв+1,50 лв/км
8.3 Транспортиране на устройство за ремонт от клиента до сервиза и обратно в рамките на гр. София 36,00 лв

9. Други услуги – заплащат се почасово.

36,00 лв/час


Забележки
:
1. Цените са в лева и включват 20% ДДС.
2. Цените на резервните части не са включени в цените на услугите.
3. При почасово заплащане – заплаща се на час за всеки започнат час.
4. Услугите се извършват само след като клиентът е запознат с настоящия ценоразпис.
5. При изпълнение на поръчки в работни дни от 18.00 до 22.00 часа, цените на услугите се умножават с коефициент 1.5.
6. При изпълнение на поръчки в почивни и празнични дни от 9.00 до 17.00 часа, цените на услугите се умножават с коефициент 2.0.
7. Този ценоразпис е в сила от 01.11.2022г.